چهارشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۳
خانه / مباحث مناقصات

مباحث مناقصات

تفاوت فرآیند ارزیابی مالی و فرآیند بررسی، تجزیه و کنترل مبانی قیمت ها در قانون برگزاری مناقصات

تفاوت فرآیند ارزیابی مالی و فرآیند بررسی، تجزیه و کنترل مبانی قیمت ها در قانون برگزاری مناقصات در اغلب موارد ارزیابی مالی و کنترل مبانی قیمت ها توسط برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مناقصه  ،معادل هم فرض می شوند که این موضوع می تواند منشاء اشتباه در فرآیند مناقصه گردد.در …

بیشتر بخوانید »

ارکان مناقصه

هر موضوع و فرآیندی دارای پایه هایی هستند که سایر اجزاء بر آن استوار می باشند. مانند سازه یک ساختمان که بمنزله استخوان بندی و اسکلت بنا بوده و عناصر دیگر ساختمان به آن تکیه می نمایند .این موضوع در خصوص برگزاری مناقصات نیز صاذق است. بر همین مبنا در …

بیشتر بخوانید »